Polityka prywatności

Drogi Kliencie!

Chcemy dbać o Twoją prywatność i abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się bezpiecznie. Dlatego też poniżej przedstawimy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. 

Ambasador danych osobowych:

Emilia Grajcar, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Latolla wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzeniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

NIP 5732927934

Mazowiecka 111/113/19, 42-200 Częstochowa 

Dane osobowe i prywatność 

Jeśli założysz Konto Użytkownika oraz jak korzystasz z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.

Twoje Dane przetwarzanie są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

Cel przetwarzania:

-Świadczenie usług oferowanych w Sklepie

-Realizacja Twoich zamówień

-Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

Podstawa przetwarzania:

Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

-Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

-Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

-Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

-Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

-Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

-Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

-Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

-dobrowolnie, ale w niektórych przypadkach może być konieczna do zawarcia umowy. 

Skutek niepodania danych:

W zależności w jakim celu są podawane:

-brak możliwości zajerestrowania się w Sklepie

-brak możliwości korzystania z usług Sklepu 

-brak możliwości dokonywania zakupów w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

-w każdym momencie

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodnie z prawem. 

Okres przetwarzania:

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

-przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

-ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony

-cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

-zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Bezpieczeństwo Twoich danych:

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje uprawnienia:

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

-wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 

-z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

-jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Ciasteczka:

Nasz Sklep, jak większość sklepów internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W naszym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

Usługi zewnętrzne/ odbiorcy danych:

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

-dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

-dostawca płatności 

-podmiot realizujący dostawę towarów

-odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany udostępnić im danych